Dit is de homepage van

Gospelkoor Saved!

... is een jonge en dynamische zanggroep die optreedt in winkelcentra, wooncentra, enz. onder begeleiding van piano of akoestische gitaren.

De groep bestaat uit ruim 20 jonge, enthousiaste zangers uit heel Nederland.

We hebben geen commerciële doelstelling en we willen niet afhankelijk zijn van giften van luisteraars.

contact:De doelstelling van onze zanggroep is dat mensen die verloren zijn gered worden, vandaar de naam Saved.
We willen dit doel bereiken door m.b.v. zang een goede boodschap door te geven.


1 Timothy 2:3-4 For this is good and acceptable before our Saviour God,
who desires that all men should be saved and come to the knowledge of the truth.
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland,
die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen.

Acts 16:30-31 What must I do that I may be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus and thou shalt be saved.
Wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden worden.

Ephesians 2:8 For ye are saved by grace, through faith; and this not of yourselves; it is God's gift.
Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God.

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

Kerst in oud Kampen, Stedelijk Museum (dec 2006)

Alphen aan den Rijn, binnenstad (okt 2005)

Amersfoort (jul 2006)

Utrecht CS, Hoog Catharijne (sept 2005)